Trams en Modeltrams.

 

Boeken: Spoor en tram in Nederland 1972-1997.

Spoor en tram in Nederland 1972-1997.
Gebonden, Prijs onbekend.
c.a. 141 pagina's, 22x30 cm
Deels kleur, deels zwart-wit, Hardcover.
Auteur: Max Ockeloen.

ISBN:

Uitgeverij: Documentatiebureau NVBS
Taal: Nederlands.
Jaar van uitgave: 1997.
Beschikbaarheid onbekend.

De ontwikkeling van het openbaar railvervoer in Nederland hebben zich de afgelopen 25 jaar in een hoog tempo voorgedaan. Dit boek biedt een terugblik op die periode aan de hand van negen opstellen. De Auteurs zijn stuk voor stuk deskundig op het deelgebied van het railvervoer dat zij beschrijven. Vier hoofdstukken zijn gewijd aan spoorse onderwerpen, drie aan de stedelijke trambedrijven, één aan de rijdende museumbedrijven en één aan industrieel smalspoor.

Aanleiding voor het verschijnen van dit boek is het 25 jarig bestaan van het documentatiebureau van de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen.

Deze uitgave richt zich daarom in de eerste plaats tot de leden van de NVBS en geeft een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen bij de Nederlandse railvervoerbedrijven die in het maandblad Op De Rails in een kwart eeuw aan de orde kwamen.

 

© 2002 - 2005 Modeltram.org

 
 
 
 
 
 

Alle op deze site gebruikte foto's, images, files en objecten zijn en blijven eigendom van de respectievelijk eigenaars / makers.

Het is niet toegestaan om de op deze site gebruikte foto's en afbeeldingen zonder toestemming van de respectievelijk eigenaars te kopieren, verspreiden, of gebruiken op wat voor wijze dan ook. Voor het gebruik van van de foto's of afbeeldingen kunt U contact opnemen met Modeltram.org.