Trams en Modeltrams

www.modeltram.nl én www.modeltram.org

About.

Trams en Modeltrams is bereikbaar op de internet adressen http://www.modeltram.nl én http://www.modeltram.org.

Contact:

U kunt contact op nemen met Trams en Modeltrams via e-mail. Het e-mail adres dat U hiervoor kunt gebruiken is: info(A)modeltram.nl of info(A)modeltram.org

U dient de (A) in het e-mail adres zelf te vervangen door een @.

Deze website is gebouwd door en word onderhouden door P.F. van Bommel.

Deze site is gemaakt uit hobby en zal daardoor nooit een commercieel doeleind krijgen.

Deze pagina bevat verouderde informatie en zal te zijner tijd worden bijgewerkt. Vooral het formaat foto's en thumbnails is achterhaald.

Het is niet toegestaan om foto's e.d. die op deze site staan te gebruiken zonder toestemming van de maker. Voor het gebruik van foto's kunt U contact opnemen met Modeltram.NL

Alle op Trams en Modeltrams gebruikte foto's zijn zelfgemaakt, óf van derden, nadat éérst schriftelijke toestemming (per e-mail en/of briefpost) is verkregen.

Alle op deze site gebruikte foto's, afbeeldingen, objecten, etc. zijn en blijven eigendom van de respectievelijk makers.

Indien U een foto wenst te gebruiken, voor wat voor doeleind dan ook, verzoek ik U mij hiervoor eerst om toestemming te vragen. Dit geldt zeker voor advertenties op marktplaats en andere veiling sites.
Indien ik op een veilingsite een foto van mijn site aantref, welke daar zonder mijn toestemming word gebruikt, word hiervan melding gemaakt bij de veilingsite. Uw advertentie zal daardoor worden verwijdert!

Bij gebruik van een foto zonder toestemming en waarbij de copyright teksten zijn weggesneden of weg gewerkt, kan het zijn dat er aangifte gedaan word van schending van auteursrechten.

Het gaat mij er hierbij niet om dat ik het niet waardeer om mijn foto's hier en daar terug te zien, maar wel dat ik het netjes vind als er eerst overleg plaats vind. Wees dus A.U.B. zo eerlijk om het éérst even met één simpel mailtje te vragen, in dat geval is de kans namelijk zeer groot dat U die toestemming wél krijgt.

Achteraf toestemming vragen, zal dan ook geen zin meer hebben. Gelieve dit dus vóóraf te doen.

Deze site gebruikt Java en Flash onderdelen.

De site is geschikt voor een resolutie van 800x600 pixels, maar aangeraden wordt 1024x768 pixels en hoger.

=> Uw schermresolutie is:

De site word getest met Google Chrome Versie 66.0.3359.117

De makers van deze site zijn niet verantwoordelijk voor schade die opgelopen is door het bezoeken van deze site. De site wordt alvorens publicatie van nieuwe onderdelen eerst uitvoerig getest.

De makers van deze site zijn niet verantwoordelijk voor schade opgelopen aan modeltrams e.d. door onzorgvuldigheid na raadplegen van deze site.

U kunt een tram of modeltram laten toevoegen aan een van de 2 databases. Hiertoe dient U alle gegevens die vermeld worden in de betreffende database in een e-mail te versturen aan Modeltram.NL. Het bijvoegen van minimaal drie foto is gewenst. De foto dient een resolutie te hebben van minimaal 1024x768 pixels. Tevens dient de foto('s) 'tekst vrij' te zijn. d.w.z. dat de foto('s) geen ingezette opschriften zoals Uw naam mogen hebben. Deze opschriften worden er uniform door ons op gezet, met vermelding van Uw naam.

 

Alle op deze site aanklikbare foto's openen in een nieuw venster, op formaat 640x480 pixels. Alle thumbnails op deze site zijn niet groter dan 200x150 pixels (liggende foto's) of 200x266 pixels (staande foto's)

In de modeltram database vindt men sinds 9 juni 2004 nog meer technische informatie over de modeltrams. Hieronder een korte omschrijving van de benamingen:

- XXL!: Deze aanduiding geeft aan welk database item is voorzien van 3 foto's. Helaas zijn nog niet alle items in dit formaat, daar niet al het fotomateriaal beschikbaar is, of de modellen niet binnen mijn bereik/bezit zijn. Alle items die nieuw toegevoegd worden, worden in XXL! formaat toegevoegd.

- Aandrijvings soort: Hiermee wordt bedoeld hoe de aandrijving van de motor wordt overgebracht op de assen. Dit kan bijvoorbeeld middels tandwielen. Maar let wel op, bijvoorbeeld Roco modeltrams, beschikken over een motor, met daar een cardan asje eraan, die in het draaistel, een stel tandwielen aandrijft. Let hier dus goed mee op!

- Radstand: De hart op hart afstand tussen de assen. (Hart op hart is de afstand van exact het midden (hart) van het ene punt, tot exact in het midden van het andere punt. In dit geval dus het hart van de as tot het hart van de volgende as. Dit geld wel atijd tussen assen binnen 1 draaistel!

- Afstand tussen de draaistellen: Hiermee wordt de hart op hart afstand bedoeld tussen de draaistellen en ditmaal dus niet tussen de assen. Dus van het hart van het ene draaistel, op het hart van het andere draaistel.

- Lengte over de buffers, excl. koppelingen: Dit is de maat van buffer tot en met de buffer aan de andere zijde van het model. Hierbij worden de koppelingen dus niet mee gerekend.

- Lengte 1e, 2e, of 3e wagebbak deel of overige wagenbakken: Hiermee wordt de lengte bedoeld van de wagenbak, van voor af aan, dus de wagenbak die de voorkant is van het model, is de 1e wagenbak, die daarna komt de 2e, die daarna de 3e, etc.

- Digitaal interface: nieuwe modeltrams, meestal niet ouder dan ongeveer 3 jaar, beschikken soms over een digitaal interface. Oudere vaak niet. Een digitaal interface is een stekker aansluiting, waar men in een handomdraai een digitaal decoder op aan kan sluiten en direct digitaal kan rijden, zonder te moeten solderen.

- Automatische lichtwisseling bij digitaal bedrijf: bij analoog rijden ziet men vaak al een wisseling van koplampjes bij modeltrams die aan beide frontjes één of meer koplampen hebben. Steeds brand de juiste koplamp, met de rijrichting mee. Bij digitaal kan dit vaak ook, met het verschil dat de koplampen dan ook blijven branden bij stilstand. De wisseling vindt dan pas plaats bij wisseling van de rijrichting.

Deze site is gemaakt uit hobby. Het is niet de opzet reclame te maken.

Deze site geeft geen advies over producten, slechts informatie.

 

Alle op deze site gebruikte foto's, images, files en objecten zijn en blijven eigendom van de respectievelijk eigenaars / makers.

Het is niet toegestaan om de op deze site gebruikte foto's en afbeeldingen zonder toestemming van de respectievelijk eigenaars te kopieren, verspreiden, of gebruiken op wat voor wijze dan ook. Voor het gebruik van van de foto's of afbeeldingen kunt U contact opnemen met Modeltram.NL.

 

© 2002 - 2018 Modeltram.NL